Materialen vi har valt till Funkis med Loft

Stommen för Funkis med Loft är densamma som för ett normalt trähus, en regelkonstruktion av minst 34x70 mm. Taket är av klassisk råspont, och hela grunden är tillverkad av tryckimpregnerad syll för att säkerställa att det inte kryper in fukt i bottenplattan vintertid.

Alla fönster på vår lekstuga är gjorda av splitterfritt plexiglas, så kallad "mjuk plexi" och de rektangulära fönstren har även integrerade droppbleck.

Materialet vi har valt till ytbeklädnad kallas OSB (bilden) och är mycket stadigt. Det är en träfiberskiva med mycket stora spån som i ytskikten läggs orienterat
i skivans längdriktning och därefter vinkelrätt i nästa skikt och så vidare. Ett tips är att besöka en byggmarknad och kika på just OSB för att få in känslan
hur det blir som minihus med färg på. Om du har ett boningshus med putsad fasad vill vi passa på att tipsa om att du kan blanda granulat (små plastkulor)
i färgen du målar lekstugan med. Resultatet blir nämligen mycket likt just en putsad fasad.

Funkis med Loft produceras som en byggsats och består av ett antal moduler som du monterar ihop. Efter vi har mottagit din betalning får du en utförlig monteringsanvisning via mail. Den skickar vi i god tid innan ditt minihus anländer så du kan förbereda dig i lugn och ro.

Generellt är Funkis med Loft byggd med kvalitetsmaterial och i en mycket gedigen konstruktion. Den är gjord för
att tåla väder och vind samt eventuellt omild behandling av lekfulla barn J